President
Screenshot 2019-09-06 at 1.14.56 PM

Dr Kalpana Srivastava

184538_553211248041591_1013147336_n
Hon Editor

Dr KS Sengar

Dr G S Kaloiya
Hon Gen Secretary

Dr G S Kaloiya

moji
Hon Treasurer

Dr Manoj Kumar Bajaj

All India Council Members

Mr. Ashok Kumar Patel

Dr. Thiyam Kiran Singh

Council Members

North

Dr. Vikas Sharma
Dr. Ashima Nehra

South

Dr. Gitanjali Natrajan
Mr. N Suresh Kumar

East

Dr. Bidita Bhattacharya
Mr. Somdeb Mitra

West

Mr. Biswajit Dey
Ms. Smriti Joshi

President Nominee

Dr Rakesh Jain

Dr Roopesh B N